Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

V súčasnej dobe existujú tisíce aplikácií, ktoré sú určené výhradne pre počítače Mac. Začínajúcemu používateľovi sa môže zdať, že každá z nich využíva odlišný spôsob inštalácie. S výnimkou programov, ktoré sú dostupné v online obchode Mac App Store, softvér pre systém OS X môžme podľa spôsobu inštalácie rozdeliť do štyroch základných kategórií:

 1. aplikácia (.app),
 2. balík (.pkg),
 3. obraz disku (.dmg),
 4. ZIP súbor (.zip), ktorý v sebe môže obsahovať jeden z prvých troch formátov.

V dnešnom príspevku si ukážeme, ako nainštalovať, no hlavne ako korektne odinštalovať akúkoľvek aplikáciu. Povieme si o jednoduchom a rýchlom spôsobe odstránenia softvéru – využitím programov tretích strán (v našom prípade AppCleaner), ale spomenieme aj zložitejšiu metódu, pri ktorej jednotlivé súbory aplikácie nájdeme a odstránime ručne.

Inštalácia aplikácií

OS X PKG

V tejto časti príspevku si postupne popíšeme spôsob inštalácie softvéru, ktorý je bežne dostupný pre každého majiteľa počítača Mac.

DMG so súborom aplikácie

„DMG“ je skratka pre slovné spojenie „disc image/obraz disku“. Pre tých, ktorí o obraze disku počujú po prvý krát, disc image je vlastne virtuálny disk – CD alebo DVD, ktorý je fyzicky uložený na pevnom disku. Ak otvoríme súbor s príponou .dmg, ako keby sme do virtuálnej mechaniky vložili médium, ktoré systém automaticky načíta a spustí proces inštalácie. Priebeh inštalácie závisí od toho, v akom formáte je aplikácia vo virtuálnom disku uložená. Reálne to môže byť inštalačný balík, teda súbor s príponou .pkg (o tomto neskôr) alebo aplikácia s príponou .app (tá však štandardne zobrazená nie je a používateľ má možnosť vidieť iba ikonu samotnej aplikácie, ktorú chce nainštalovať). V tomto prípade v drvivej väčšine stačí danú aplikáciu (teda jej ikonu) myšou pretiahnuť do priečinka „Applications/Aplikácie“.

DMG Inštalácia

Väčšina vývojárov vytvára tzv. alias priečinka Aplikácie v samotnom inštalačnom súbore .dmg, takže používateľ nemusí adresár pracne vyhľadať pomocou aplikácie Finder. Inštalovanú aplikáciu stačí jednoducho myšou premiestniť do pripraveného alias priečinka „Aplikácie/Applications“ (viď foto). Niektorí používatelia nechápu tomuto triviálnemu postupu a aplikáciu v tom lepšom prípade presunú na pracovnú plochu, alebo v horšom, ju spúšťajú priamo z obrazu disku. Takto spustený program si však neuchová žiadne nastavenia, ktoré musia byť inicializované odznova za každým, keď sa reštartuje.

PKG

PKG Inštalácia

„PKG“ je akronym pre slovo „package/balík“. Balíky sú podobné ako .exe súbory v systéme Windows, no narozdiel od nich, pomocou .pkg súboru sa nedá spustiť samotná aplikácia. Spôsob inštalácie je nasledovný:

 1. Proces inštalácie .pkg spustíme dvojitým klikom alebo klávesovou skratkou CMD + O.
 2. Každá aplikácia ponúka vlastné licenčné podmienky a informácie ohľadom používania softvéru. Dôkladne si prečítajte všetky informácie, ktoré vývojár ponúka v jednotlivých krokoch inštalácie.
 3. V jednom z krokov inštalácie je potrebné zvoliť si cieľový disk, na ktorý sa má softvér alebo služba nainštalovať. Vyvarujte sa inštalácie programu na externý disk. Ak náhodou zabudnete externý disk pripojiť, po spustení takto nainštalovanej aplikácie môžu nastať vážne problémy. V niektorých prípadoch môžu nastať problémy aj pri inštalácii softvéru na inú partíciu interného disku. Ideálne je preto vo väčšine prípadov ponechať ako cieľ inštalácie, hlavnú internú partíciu.
 4. V poslednom kroku inštalácie sa zvyknú objaviť možnosti pre okamžité spustenie danej aplikácie, alebo si používateľ môže prečítať podrobnú dokumentáciu v súbore readme, v niektorých prípadoch inštalácia ponúkne umiestnenie ikony v hlavnom doku OS X. Nastať môže aj prípad, že je potrebné počítač reštartovať. Informácia o nutnosti reštartu zvykne byť uvádzaná na začiatku procesu inštalácie, aby sa predišlo neočakávaným prekvapeniam.

ZIP archív so súborom aplikácie

ZIP Inštalácia

V niektorých prípadoch vývojár svoju aplikáciu skomprimuje do archívneho súboru. V súčasnosti existuje niekoľko archívnych formátov, no ZIP je najpoužívanejší a iné formáty vidieť len zriedka. Prečo je potrebné aplikáciu skomprimovať? Komprimácia dát je užitočná vtedy, ak je ich potrebné sťahovať z webu. Hlavne pri programoch, ktoré zaberajú rádovo stovky MB – ZIP vie ušetriť aj 50 % z nich.

Pre inštaláciu aplikácie z archívneho súboru .ZIP, stačí dvakrát kliknúť (niekedy systém OS X archív ZIP rozbalí automaticky po jeho stiahnutí na pevný disk) a ďalej postupovať v závislosti od toho, aký typ (.dmg, .pkg) archív obsahuje.

Z online obchodu Mac App Store

Mac App Store Inštalácia

Inštalovať softvér z obchodu Mac App Store je veľmi jednoduché – stačí postupovať podľa týchto krokov:

 1. Spustiť Mac App Store (od verzie OS X 10.6.8 vyššie).
 2. Nájsť aplikáciu, ktorú si chceme zakúpiť alebo stiahnuť.
 3. Kliknúť na modrom štítku, znázorňujúcom cenu aplikácie (namiesto ceny môže byť iba nápis „Free/Zadarmo“) a zvoliť možnosť „Buy App/Kúpiť aplikáciu“ alebo „Install App/Inštalovať aplikáciu“.
 4. Vložiť heslo Apple ID pre overenie totožnosti.
 5. Nakoniec stačí navštíviť sekciu „Launchpad“ a sledovať priebeh sťahovania. Podobnú informáciu ponúka aj sekcia „Purchases/Zakúpené“ v obchode Mac App Store.

Kde hľadať nainštalované aplikácie

Aplikácie

Drvivá väčšina aplikácií sa nachádza v priečinku /Applications na pevnom disku (výnimkou môžu byť pluginy, ako napríklad Java, ktoré sú nainštalované v priečinku /Library/Internet/Plug-ins). Presné umiestnenie aplikácie zistíme prostredníctvom vyhľadávacej služby Spotlight, použitím Launchpadu alebo pomocou aplikácie Finder a priamou navigáciou do priečinka „Applications/Aplikácie“. Ak sa náhodou aplikácia v tomto priečinku nenachádza, je potrebné ručne ju vyhľadať pomocou vyhľadávacieho nástroja Spotlight.

Odstránenie aplikácií

AppCleaner a ostatné nižšie uvedené metódy nemusia fungovať zákonite. V prípade aplikácií ako Microsoft Office, vývojári na svojich webových stránkach ponúkajú špeciálne postupy, odstránenie programov. Vo väčšine prípadov si vyžadujú prácu s Terminálom a administrátorské práva. Preto pred akýmkoľvek procesom odstraňovania programov, odporúčame navštíviť webové stránky spoločnosti, ktorá daný softvér vyvíja.

Mnohí si myslia, že odstránenie programu zo systému OS X je zložité – nejde však o nič zložitejšie, ako samotný proces inštalácie. Existuje niekoľko pomocných aplikácií od vývojárov tretích strán, ktoré nielen začínajúcemu používateľovi pomôžu z rýchlym a bezpečným odstránením aplikácie. My si povieme o jednej z nich, no najprv niekoľko základných informácií o inštalácií programov.

Preferences

Systém OS X si automaticky ukladá niektoré údaje o nainštalovaných aplikáciách. Najčastejšie ide o nastavenia a tie sú väčšinou uložené v priečinku /Users/[Používateľské meno]/Library/Preferences. Ak aplikácia ponúka globálne nastavenia pre všetkých používateľov, informácie sú uložené aj v adresári /Library/Preferences. Tieto súbory v sebe napríklad obsahujú informácie o polohe okna aplikácie. Neobsahujú však uložené pozície z hier a iné senzitívne (meniace sa) údaje. Väčšinou ide o súbory vo formáte „com.[názov spoločnosti].[názov produktu].plist“. Niekedy sa môžu začínať aj skratkou org. a syntax je rovnaká ako v prvom prípade. Názov súboru môže vyzerať napríklad takto: „com.twitter.twitter.mac.plist„.

Application Support

Ďalším priečinkom, v ktorom môžme nájsť súbory aplikácií je /Users/[Používateľské meno]/Library/Application Support. Tento priečinok môže obsahovať uložené pozície hier, súbory pomocníka alebo dočasné súbory. Je však potrebné poriadne sa tu poobzerať, keďže dané súbory nemusia niesť meno hľadanej aplikácie. Niektorí vývojári uprednostňujú napríklad názov spoločnosti – je preto užitočné vedieť, kto stojí za vývojom aplikácie.

Existuje ešte niekoľko miest, kde sa dajú nájsť súbory príbuzné k aplikáciám, no okrem priečinka Dokumenty, je veľmi ťažké ich objaviť, keďže každý vývojár používa vlastné metódy ich umiestnenia. Hľadať sa oplatí iba vo vyššie uvedených priečinkoch. „Snorenie“ v iných adresároch môže mať fatálne následky na funkčnosť systému – preto ich neodporúčame.

Ručné odstraňovanie aplikácií

Bezpečne vyprázdniť kôš

Ak veci najradšej realizujete ručne-stručne, existuje metóda ktorá by mala odstrániť väčšinu súborov odstraňovanej aplikácie. Niektorý žijú v klamlivej domnienke, že presunutím aplikácie do koša je vec vyriešená a program je nadobro preč. Podobný prípad nastáva pri odstránení aplikácie z prostredia Launchapdu. Ani v tomto prípade nie je vec vybavená a na disku stále ostávajú pozostatky.

 1. Presuňte súbor .app z priečinka „Applications/Aplikácie“ do koša.
 2. Navštívte priečinok Application Support alebo Preferences (Finder → Shift+Cmd+G → „/users/[používateľské meno]/library/preferences“) a začnite hľadať súbory, ktoré by mohli mať spojitosť s odinštalovanou aplikáciou.
 3. Dôkladne porovnajte obsah priečinkov s odinštalovanou aplikáciou – eliminujte nadbytočné súbory.
 4. Súbory presuňte do koša, no minimálne tri-krát sa ubezpečte, že súbory nesúvisia so systémom a ich presunom do koša nespôsobíte nefunkčnosť počítača.
 5. Vyprázdnite kôš. Môžte tak učiniť bezpečne, stačí na ikone koša kliknúť pravým tlačidlom a pridržať klávesu CMD.

Použite AppCleaner

AppCleaner

AppCleaner ponúka jeden z najjednoduchších a najbezpečnejších spôsobov odstránenia aplikácií. Ide o bezplatný softvér a za jeho vývojom stojí spoločnosť FreeMacSoft. Pre odinštalovanie akejkoľvek aplikácie stačí dodržať nasledovný jednoduchý postup:

 1. Nájdite aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. (tento krok je možné úplne vynechať, keďže AppCleaner ponúka vstavaný prehliadač súborov)
 2. Otvorte AppCleaner.
 3. Pretiahnite aplikáciu na ikonu AppCleaner v doku, alebo do hlavného okna utility.
 4. Utilita automaticky vyhľadá všetky súvisiace súbory (Nastavenia, Logy, Uložené pozície a pod.) a zobrazí ich v hlavnom okne, odkiaľ sa dajú jednoducho a rýchlo presunúť do koša.
 5. Aj keď je AppCleaner spoľahlivý, nie je na škodu dôkladne si prečítať názvy zobrazených súborov.
 6. Ak je všetko v poriadku, súbory stačí označiť a presunuť ich do koša.
 7. Vyprázdnite alebo bezpečne vyprázdnite kôš.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte pridať komentár pod týmto príspevkom. Budeme radi, ak sa podelíte o svoje skúsenosti s inštaláciou alebo odstraňovaním Mac aplikácií.

Tagged with →  
Share →