Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

Program Preview nie je len obyčajný prehliadač pdf súborov a obrázkov. V skutočnosti dokáže oveľa viac ako sa na prvý pohľad môže zdať. V tomto príspevku vám poodhalím aspoň niekoľko funkcií, ktoré aplikácia Preview dokáže.

Prezentácia (slideshow)
Bol som dosť prekvapený, keď som zistil, že spustiť prezentáciu vo fullscrene v Preview je tak jednoduché. A pritom nezáleži či sa jedná o obľubené fotografie alebo pdf súbory. Tu je návod ako na to:

 • Spustiť Preview
 • V Nastaveniach (Cmd + ,) v sekcii Všeobecné, zaškrtnúť možnosť: Pri otváraní súborov: Otvoriť všetky súbory v jednom okne
 • Vo Finderi označiť súbory, ktoré budú v prezentácii a otvoriť ich
 • V Preview v menu voľba Zobraziť – Prezentácia (Shift+Cmd+F)

Záložka (bookmark)
Je jedno či si pozeráte svoje obľubené obrázky alebo pdf dokumenty, ktorékoľvek z nich si môžete pridať medzi záložky. Nie je nič ľahšie:

 • Otvoriť súbor(obrázok alebo pdf document) v Preview
 • V Preview menu voľba Záložky-Pridať záložku(Cmd+D)

Kľúčové slová.(keywords)
Pre každý otvorení pdf súbor, je možné zadať kľúčové slovo.Je to veľmi dobá vec, pretože neskôr zadaním kľúčového slova do vyhladávača Spotlight, nájdete konkrétny dokument bez toho aby ste museli každý otvoriť.Tu je návod ako na to:

 • Otvoriť pdf súbor v Preview, v menu voľba Nástroje- Zobraziť inšpektora(Cmd+I)
 • Kliknúť na záložku v tvare lupy, stlačiť + a napísať kľúčové slovo

Otvoriť spolu skupinu súborov.
Pri otváraní súborov je niekoľko možností ako otvoriť vicero dokumentov.

 • V Preview v menu voľba Nastavenia-Všeobecné, máte na výber z troch možností:
 1. Otvoriť všetky súbory v jednom okne
 2. Otvoriť skupiny súborov v rovnakom okne
 3. Otvoriť každý súbor v samostatnom okne.

Aj keď v tomto príspevku som spomenul iba niekoľko funkcií,  aplikácia Preview toho dokáže omnoho viac. Zvládne napríklad jednoduché grafické úpravy obrázkov alebo PDF dokumentov. Orezávanie, zmena veľkosti obrázkov, zmena typu súboru (JPG, PNG, TIFF a iné), pridávanie textu, zvýraznenie určitých častí rôznymi geometrickými tvarmi – elipsa, obdĺžnik, šípka a podobne.

Tagged with →  
Share →