Bezplatná aplikácia CheatSheet ti ukáže všetky klávesové skratky aktívnej aplikácie – stačí na 2 sekundy podržať tlačidlo CMD.

 • Cmd + Tab – prepínanie medzi jednotlivými aplikáciámi
 • Cmd + ) – prepínanie medzi oknami aktívnej aplikácie
 • Shift + Ctrl + Eject – rýchle vypnutie obrazovky
 • Ctrl + Alt + Eject – režím spánku
 • Cmd + Control + Eject/Power  – ukončiť všetky aplikácie a reštart systému
 • Cmd + Alt + Ctrl + Eject/Power – okamžité vypnutie počítača
 • Ctrl + Alt + Shift + Q – odhlásenie používateľa
 • Cmd + Q – ukončiť aplikáciu
 • Cmd + Alt + Esc – vynútený koniec aplikácie (Force Quit)
 • Cmd + W – zatvoriť aktívne okno
 • Cmd + H – skryť aktívnu aplikáciu
 • Cmd + M – minimalizovať okno aktívnej aplikácie
 • Cmd + N – nové okno aktívnej aplikácie
 • Cmd + Alt + D – skryť / zobraziť Dock
 • Cmd + , (čiarka) – otvoriť okno Nastavení aktívnej aplikácie
 • Cmd + Shift + Backspace (←) – vyprázdniť kôš
 • Cmd + Shift + 3 – zachytiť screenshot celej obrazovky
 • Cmd + Shift + 4 – zachytiť screenshot určitej časti obrazovky
 • Cmd + Shift + 4, Control – zachytiť screenshot určitej časti obrazovky, uložiť do Clipboardu
 • Cmd + Shift + 4, Spacebar – zachytiť screenshot aktívneho okna
 • Ctrl + Alt + Cmd + B – zmena vzhľadu pozadia Launchpadu v OS X Lion 10.7

 • Cmd + N – nový dokument, nové okno prehliadača
 • Cmd + C – kopírovať
 • Cmd + V – vložiť
 • Cmd + X – vystrihnúť
 • Cmd + A – vybrať všetko
 • Cmd + F – hľadať
 • Cmd + S – uložiť
 • Cmd + Shift + S – uložiť ako
 • Cmd + O – otvoriť
 • Cmd + P – tlačiť
 • Cmd + T – ukázať ponuku fontov
 • Cmd + [ – zarovnať text naľavo
 • Cmd + ] – zarovnať text napravo
 • Cmd + ← – kurzor na začiatok riadku
 • Cmd + → – kurzor na koniec riadku
 • Cmd + ↓ – kurzor na koniec dokumentu
 • Cmd + ↑ – kurzor na začiatok dokumentu
 • Alt + → – kurzor na ďalšie slovo vpravo
 • Alt +  – kurzor na ďalšie slovo vľavo
 • Alt + Shift + → – označiť slovo vpravo
 • Alt + Shift +  – označiť slovo vľavo

 • Cmd + R – znovu-načítanie stránky
 • Cmd + T – nový tab (pod-okno) v prehliadači
 • Cmd + D – pridanie aktuálnej webovej stránky medzi obľúbené
 • Cmd + L  – rýchle označenie URL adresy prehliadača
 • Shift + Cmd + ← (→) – prepínanie medzi jednotlivými tabmi (pod-oknami) v prehliadači Safari
 • Ctrl + Tab – prepínanie medzi jednotlivými tabmi v prehliadači Safari smerom zľava – doprava

 

 • Enter – rýchle premenovanie súboru
 • Shift + ↓ – otvoriť adresár resp. spustiť súbor
 • Shift + ↑ – o úroveň vyššie v adresároch
 • Cmd + C  – kopírovať súbor resp. uložiť do clipboardu (pamäte počítača)
 • Cmd + V  – vložiť súbor uložený v pamäti počítača
 • Alt + Cmd + V – presunúť súbor – funguje po predchádzajúcom stlačení CMD + C

 

Tip:  Ak poznáte ďalšie užitočné klávesové skratky, neváhajte pridať komentár – pomôžete ostatným.