Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

O firme Nuance a jej sérii programov Dragon, ktoré sa zameriavajú na rozpoznávanie ľudskej reči, sme vás informovali koncom minulého roka. V krátkom príspevku sme vám priniesli informácie o Mac aplikácii Dragon Express, ktorá OS X používateľovi umožní okrem diktovania textu aj vykonávanie jednoduchých úkonov, ako napríklad premenovanie, kopírovanie či odoslanie súboru. Začiatkom roka sa v App Store objavili iOS aplikácie Dragon Dictation a Dragon Search. Pomocou Dictation používateľ jednoduchým spôsobom nadiktuje znenie krátkej textovej správy, poznámky, alebo emailu. Search používateľovi zasa na internete vyhľadá akýkoľvek hlasom zadaný výraz. V oboch prípadoch však aplikácia rozpoznávala iba niekoľko svetových jazykov (vrátane češtiny).

Dragon Dictation

Používateľské prostredie Dragon Dictation je prehľadné a jednoduché

Dnešným dňom sa všetko mení a spoločnosť Nuance (algoritmus ktorej využíva aj hlasová asistentka Siri), pridala do iOS aplikácií Dragon Dictation a Dragon Search aj podporu slovenčiny. Obe aplikácie sú v slovenskom App Store dostupné zadarmo. Dictation môžte inštalovať na všetky iOS zariadenia (iPhone, iPad a iPop Touch). Dragon Search je zatiaľ dostupný iba pre iPhone a iPod Touch.

Aplikácia sa vás pri prvom spustení opýta niekoľko základných informácií – váš región, možnosť pristupovať k vašim kontaktom a možnosť využívať lokalizačné služby. Po krátkom spracovaní vašich kontaktov sa objaví jednoduché používateľské rozhranie s červeným tlačidlom, po stlačení ktorého môžte začať diktovať svoj text. Samozrejmosťou je nutnosť pripojenia na internet, keďže program odosiela zvukový záznam na vzdialený server, na ktorom sa nahrávka analyzuje a v priebehu necelej sekundy sa vráti v podobe textu. Úspešnosť rozpoznávania reči sa na naše prekvapenie pohybovala na úrovni minimálne 90 %. Pri diktovaní je však potrebná správna artikulácia a výslovnosť. S prehltnutými, či nevýraznými slovami si aplikácia neporadí. Interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, pomlčka, výkričník a pod.) je potrebné zadávať slovne. Teda ak chceme napísať text: Macweb.sk  – Novinky zo sveta Apple a informačných technológií, diktovanie bude znieť: Macweb bodka sk pomlčka novinky zo sveta Apple a informačných technológií.

V spodnej časti (napravo) používateľského rozhrania je dostupná ikonka, pomocou ktorej daný text odošlete ako SMS, email, alebo ako status na niektorú zo sociálnych sietí. Dostupná je aj klasická klávesnica (vľavo dole), pomocou ktorej si môžte text upraviť do vami požadovanej podoby (v našom prípade sme upravili jedine slovo Macweb, ktoré aplikácia rozpoznala ako Macdeath).

Tagged with →  
Share →