Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

Apple Ponuka Zamestnania

Apple na svojich stránkach zverejnil inzerát, prostredníctvom ktorého hľadá nových zamestnancov na pozíciu Cloud Services Ingeneering Interns (stážista v oblasti cloud programovania). Jedná sa o pracovné pozície priamo v centrále firmy Apple v Cupertine. Uchádzači o stáž, ktorá bude trvať 6 mesiacov, musia plynulo komunikovať v arabskom, čínskom, dánskom, fínskom, francúzskom, holandskom, kórejskom, nórskom alebo švédskom jazyku. Ďalšou podmienkou je samozrejme plynulá znalosť angličtiny. Z uvedených jazykov doteraz Siri nie je dostupná v arabskom, dánskom, holandskom, fínskom, nórskom a švédskom jazyku. Je teda pravdepodobné, že Apple chce hlasovú asistentku naučiť práve týmto šiestim cudzím jazykom. Keďže Siri už v súčasnej dobe  komunikuje po francúzsky, čínsky a kórejsky, zamestnanci so znalosťou týchto jazykov, budú mať zrejme za úlohu zdokonaľovať hlasové služby v príslušnom jazyku, prípadne integrovať nové národné dialekty.

Tagged with →  
Share →