Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

Podľa správ, zverejnených agentúrou Reuters sú pracovné podmienky vo výrobných halách spoločnosti Foxconn Technology Group, v ktorých sa realizuje finálna montáž iPadov a iPhonov lepšie ako v ktorejkoľvek odevnej alebo inej výrobnej továrni v Číne. K týmto záverom prišli pracovníci neziskovej asociácie FLA (Fair Labor Association), zaoberajúcej sa štúdiom úrovne pracovných podmienok v spomínanej firme. FLA bude vykonávať nezávisle audity vo viacerých čínskych dodávateľských firmách na žiadosť firmy Apple a všeobecného tlaku verejnosti, po medializovaní správ o neľudských pracovných podmienkach a samovraždách vo výrobných halách firmy Foxconn.

Prezident spomínanej asociácie, Auret van Heerden pre agentúru Reuters uviedol, že zatiaľ nebude prezentovať žiadne oficiálne závery kontroly, no po pár dňoch, strávených vo výrobných halách firmy Foxconn môže povedať, že pracovné podmienky sú nadpriemerné oproti iným výrobným podnikom, nachádzajúcim sa v Číne. Práca tu vraj nie je ani zďaleka tak náročná a pracovníci nepracujú pod tlakom. Problémom vraj skôr môže byť monotónnosť a odlúčenie, ktoré môže v niektorých výnimočných prípadoch viesť k samovražde zamestnanca.

Auret van Heerden:

Bol som veľmi prekvapený, keď som sa prechádzal po hale Foxconn, ako pokojne všetko prebieha, v porovnaní s ktoroukoľvek odevnou výrobnou halou. Takže v tomto prípade problémom nebude príliš vysoká intenzita práce a neúmerný tlak na pracovníkov, ako je to v odevných továrňach. Tu skôr svoju úlohu zohráva monotónnosť a odlúčenie od domova.

Okrem výrobných hál spoločnosti Foxconn, asociácia FLA napríklad preverí pracovné podmienky v spoločnostiach Quanta Computer Inc., Pegatron Corp., Wintek Corp. a ďalších, o ktorých je notoricky známe, že neinformujú o svojich pracovných podmienkach.

Tagged with →  
Share →