Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

Apple dnes sprístupnil aktualizované verzie aplikácií kancelárskeho balíka iWork pre iOS aj Mac používateľov. Vývojári popracovali nielen na vzájomnej kompatibilite iOS (1.7) a OS X (9.3) aplikácií, no vylepšená by mala byť spolupráca aj s programami z balíka Microsoft Office pre Mac a PC. Jednotlivé aktualizované aplikácie je možné stiahnuť prostredníctvom Mac App Store, v prípade staršej verzie operačného systému OS X, je tu možnosť využiť sekciu Software Update. Majitelia iOS zariadení majú k dispozícii App Store priamo vo svojom iGadgete.

Pages 1.7

 • Používanie funkcie „Sledovania zmien“ pre zistenie zmien v dokumente.
 • Možnosť prijať alebo odmietnuť jednotlivé zmeny po prezretí dokumentu.
 • Import dokumentov z aplikácií Pages a Microsoft Word s možnosťou sledovania zmien v tele dokumentu.
 • Zachovanie sledovaných zmien v dokumente po exporte do formátu Microsoft Word alebo Pages pre Mac.
 • Zachovanie kalkulácií v tabuľkách po importovaní alebo exportovaní z/do Pages pre Mac.
 • Pridanie odrazu do grafických objektov.
 • Zamknutie a odomknutie objektov.

Numbers 1.7

 • Skryť alebo odkryť riadky a stĺpce.
 • Import alebo Export dokumentov z aplikácie Numbers pre Mac s filtrami a možnosť zapnutia a vypnutia jednotlivých filtrov.
 • Zachovanie rozšíreného formátovania textu pri importe alebo exporte.
 • Pridanie odrazu do grafických objektov.
 • Zamknutie alebo odomknutie objektov.

Keynote 1.7

 • Import a Export pôvodných veľkostí slajdov z aplikácií PowerPoint a Keynote pre Mac.
 • Import a Export tém prezentácií, kompletne s hlavnými slajdmi a nastavením štýlov.
 • Možnosť využívať všetky funkcie Keynote pre Mac, vrátane Presunu, Rotácie, Zmeny veľkosti a Zmeny priehľadnosti.
 • Pridanie nových prechodov medzi slajdami, vrátane prechodov Shimmer a Sparkle.
 • Zachovanie kalkulácií v tabuľkách po exporte resp. importe z/do Keynote pre Mac.
 • Pridanie odrazov do grafických objektov.
 • Nové tlačové zostavy, vrátane možnosti vytlačiť poznámky prezentujúceho, bez pozadia.
 • Zamknutie a odomknutie objekov.
Tagged with →  
Share →