Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

iPad pomaly dobýva svet, čoraz viac napĺňa obývačky, no svoje uplatnenie si našiel aj v školách. Súkromné bilingválne slovensko-anglické gymnázium v Spišskej Teplici je prvé spomedzi bilingválnych škôl na Slovensku, ktoré využíva iPady počas vyučovania.

„Tento nový spôsob výučby sme zaviedli v novembri roku 2012 a už teraz má veľa pozitívnych ohlasov. Naším prvotným zámerom bolo, aby každý študent mal na hodine vlastný netbook. Keď sme sa dozvedeli o iPadoch, ako fungujú a ako sú využiteľné vo vzdelávacej praxi, veľmi nás to oslovilo. Navyše, vidíme v tom veľký potenciál do budúcnosti. Študentov to zaujalo, robia s tým radi a častokrát sú v technológiách zbehlejší ako učitelia.” hovorí zriaďovateľka školy, Mgr. Silvia Oleníková.

Myslíme si, že tento technologický pokrok bude veľkým prínosom pre vzdelávanie. Vďaka platforme iOS, ktorá ako jediná využíva systém iTunes U, prostredníctvom ktorého študenti môžu využívať aj vysokoškolské materiály tých najprestížnejších škôl, zároveň vieme na hodinách pracovať s obsiahlymi zahraničnými publikáciami rôznych vzdelávacích inštitúcií. Keďže sa v našej škole vyučuje prioritne anglický jazyk, študenti nemajú problém pracovať so zahraničnými materiálmi. K dispozícii je naozaj veľké množstvo aplikácií určených na všetky vyučovacie hodiny. V budúcnosti plánujeme využívať aj aplikácie iBooks Author a vytvárať svoje vlastné publikácie.

Epocha Logo

Momentálne škola disponuje 40 iPadmi, tohtoroční prváci dostali vlastné tablety, ktoré im po skončení štúdia zostanú. Rovnaký plán máme aj s ďalšími novými študentmi našej školy, ktorí dostanú iPady po nástupe do prvého ročníka. Ostatné iPady využívajú učitelia na svojich hodinách prostredníctvom mobilnej učebne.

Súkromné bilingválne slovensko-anglické gymnázium je pomerne nová škola, založená v roku 2006. Sídli v Spišskej Teplici, 5 minút autom od Popradu. Od svojho počiatku využíva koncept vyučovania Tatranskej alternatívnej školy. Vyučovanie prebieha v tzv. blokoch, ktoré trvajú 90 minút. Inovácie nám nie sú vzdialené. V roku 2012 sme boli vybraní ako jediná inovatívna škola na Slovensku a zároveň ocenení ako Microsoft Pathfinder. Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov na celoslovenskej i zahraničnej pôde.

Tagged with →  
Share →