Chceš byť súčasťou blogu MacWeb.sk?

Napíš akýkoľvek článok (novinku, bleskovku, návod, review, recenziu) a pošli ho na info@macweb.sk!

Brilliant (Brilantný) a Discover (Objavuj) je dvojica nových reklamných videí, v ktorých Apple prezentuje iPhone 5. Podobne ako vo februárových reklamných spotoch na iPad, aj v tomto prípade ide o sériu aplikácií, ktoré sú v reklamách prezentované jednoslovnými heslami. V reklamách se postupne objavia aplikacie: GojeeCardsMike V: Skateboard PartyStarbucks,iBooksMyScript CalculatorPhilips HueGarageBandThe Elements for iPhone 4, Apple Maps, Infinity Blade 2CleartuneSolar WalkiPhotoYelp a Shazam.

Tagged with →  
Share →